Saltar a continguts

Fundació Privada Avismón-Catalunya

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Missió, Visió i Valors

La Fundació Avismón- Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que promou el voluntariat social, el suport i l'envelliment actiu de les persones grans.  Està regida per un patronat compromès amb l'acció social, un reduït equip de professionals i un gran nombre de persones voluntàries.
Som persones que volem acompanyar a la gent gran en el seu procés vital d'envelliment i autocura, essent referents del bon tracte, proper i familiar, en especial atenció a totes aquelles persones que poden sentir-se soles.
Som persones que volem empoderar, en la defensa i promoció de l'exercici efectiu dels drets, a les persones grans, com a membres actius en la vida social, econòmica, cultural del lloc de vida que hagin triat.
Missió   
Promoure el benestar, la integració social, la millora de la qualitat de vida i la protecció dels drets fonamentals de la Gent Gran.
Pal·liar la solitud de les persones grans  i el  risc d'exclusió social.
Impulsar el voluntariat com agent transformador, en especial atenció, a la participació social i comunitària  protagonitzada  per les persones grans voluntàries.
 

Visió

 

Volem un món de persones grans acompanyades, empoderades i actives en la vida social , econòmica i cultural.
Volem una societat que proporcioni a les persones grans les cures que requereixi respectant sempre la seva autonomia.
 

Valors

 

Respecte,
Solidaritat,
Altruisme,
Innovació

I participació